Input:

R 163/1949 (tr.); Garance

č. 163/1949 Sb. rozh. tr.
Nejde o zpronevěru v úřadě, ale o zneužití úřední moci, jestliže manipulace s potravinovými ústřižky, jež úředník odcizil, spadala do oboru jeho úřední působnosti a škodný výsledek nastal protiprávním použitím úřední moci.
Předpokladem nastrojení zločinu (§ 5 tr. z.) je, aby vybídnutí směřovalo k činu individuálně určitému.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. března 1949, Zm I 890/48.)
Obžalovaná A byla jako smluvní úřednice vyživovacího úřadu pověřena přebíráním a kontrolou ústřižků potravinových lístků, jež obchodníci předkládali za účelem vystavení nových odběrních poukazů, a příslušela jí též další manipulace s ústřižky, t. j. jejich ukládání do pytlů a odeslání. Na žádost obžalovaného B odcizila po úředních hodinách větší množství těchto ústřižků, jež mu za odměnu předala. Tento pak ústřižky jednak předložil vyživovacímu úřadu a obdržel odběrní listy, za něž odebral zboží, jednak je prodal jiným obchodníkům, kteří jich stejným způsobem použili.
Krajský soud v Plzni uznal obžalovanou A vinnou zločinem zneužití úřední moci podle § 101 tr. z. a spoluvinou na zločinu černého obchodu podle § 5 tr. z. a § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb., obžalovaného B pak spoluvinou na zločinu zneužití úřední moci podle §§ 5, 101 tr. z. a zločinem černého obchodu podle § 4, odst 2 zák. č. 15/1947 Sb.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaných.
Z důvodů:
Rozsudek zjistil doznáním obžalované, že obžalovaný věděl o její činnosti na vyživovacím úřadě, že jí řekl, že by mu mohla na tomto úřadě opatřit nějaké ústřižky, že ona mu na to sdělila, že by je musela odcizit, a že stěžovatel přesto pak na ni opětovně naléhal, aby mu donesla z vyživovacího oddělení nějaké odevzdané ústřižky. Když se tak později stalo, ptal se jí stěžovatel, zda ji někdo (při činu) neviděl.
Ohledně zločinu podle §§ 5, 101 tr. z., jímž byl obžalovaný uznán vinným, uplatňuje zmateční stížnost, že u obžalované nepřichází v úvahu zločin zneužití moci úřední podle § 101 tr. z., ježto ústřižky potravinových lístků odcizila po