Input:

R 162/1949 (tr.); Garance

č. 162/1949 Sb. rozh. tr.
Aj stopovanie podľa § 83 TRP je trestným pokračovaním podľa § 228 TRZ.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. februára 1949, Zm 161/48.)
Bývalý Hlavný súd v Košiciach uznal obžalovanú vinnou zločinom krivého obvinenia podľa § 227, ods. 2 TRZ.
Najvyšší súd zamietol zmätočnú sťažnosť obžalovanej.
Z dôvodov:
Obžalovaná uplatňuje proti rozsudku bývalého Hlavného súdu námietku, že poškodení nepodali v lehote § 112 TRZ návrh na stíhanie obžalovanej pre zločin podľa § 227 TRZ; ustanovenie § 228 TRZ nemožno vraj použiť, lebo trestné pokračovanie proti poškodeným vôbec nebolo začaté, nakoľko išlo iba o stopovanie.
Námietka je neopodstatnená. Podľa § 228 TRZ krivé obvinenie má byť