Input:

R 160/1950 (tr.); Garance

č. 160/1950 Sb. rozh. tr.
K závěru, že tu je podvratná (tajná) organisace, stačí již zjištění činnosti, kterou se tato organisace navenek jasně projevuje, na př. zaslání řetězového letáku, v němž se vyzývá ke spolupráci a k útokům proti republice ve směrech uvedených v ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. května 1950, Tz 1 105/50.)
Okresní soud v Žamberku uznal obžalovaného vinným přečinem pobuřování proti republice podle § 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, spáchaným tím, že obžalovaný rozmnožil a rozeslal protistátní leták, neuznal však na zločin sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 tohoto zákona, jak bylo žalováno.
Krajský soud v Hradci Králové vyhověl odvolání veřejného žalobce potud, že jednání obžalovaného kvalifikoval jako přečin sdružování proti státu podle § 2 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. Tento výrok odůvodnil odvolací soud úvahou, že se obžalovaný opsáním a rozesláním letáku spolčil s neznámým pachatelem – autorem letáku – k činnosti proti státu, blíže kvalifikované v tomto ustanovení. Dále dovodil odvolací soud, že u obžalovaného nemohlo jít o přistoupení nebo účast v protistátní organisaci, jaká je míněna ustanovením § 2 odst. 3 uved. zák., ježto prý taková organisace vyžaduje