Input:

R 160/1949; Garance

č. 160/1949 Sb. rozh. obč.
Ve věcech národního pojištění činí rekursní lhůta 30 dní i tehdy, když rekurs napadá usnesení soudu a to i dožádaného, kterým bylo vyměřeno znalečné.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 7. července 1949, R III 121/49.)
Ve sporu o dávky důchodového národního pojištění byl proveden důkaz znalcem u dožádaného soudu. Tento soud vyměřil znalečné usnesením a připojil právní poučení, že proti usnesení lze podat stížnost do 15 dnů od jeho doručení. Ústřední národní pojišťovna podala proti usnesení stížnost až 27. dne a uvedla v ní, že stížnost je podána včas, protože rekursní lhůta činí podle § 52, odst. 3 zák. č. 319/1948 Sb. 30 dní.
Okresní soud v Olomouci (dožádaný soud) stížnost odmítl jako opožděnou, ježto byl názoru, že 30denní lhůta platí jen pro opravné prostředky podané proti výměrům Ústřední národní pojišťovny nebo příplatkového ústavu, kdežto pro opravné prostředky proti soudním rozhodnutím platí 15denní lhůta podle § 44 zák. č. 319/1948 Sb.
Krajský soud zrušil napadené usnesení a uložil okresnímu soudu, aby rekurs přijal na soud.
Z důvodů:
Třebas jde o usnesení vydané soudem dožádaným podle §§ 36 a 37 j. n., nutno považovat toto usnesení za vydané v řízení ve věci národního pojištění. Platí tudíž o něm předpisy § 52 zák. č. 319/1948 Sb., zejména pokud