Input:

R 16/1953 (tr.); Garance

č. 16/1953 Sb. rozh. tr.
Změna údaje o povolání v občanském průkazu, má-li pachatel v úmyslu průkazu nadále užívat jako pravého, je podstatnou změnou obsahu veřejné listiny ve smyslu § 159 odst. 1 al. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. července 1952, 8 Tk 214/52.)
Obviněný vygumoval na 4. stránce svého občanského průkazu v rubrice „POVOLÁNÍ“ slovo „dělník“ a přepsal je na slovo „úředník“. Aby celá stránka měla písmo téže barvy, obtáhl i ostatní inkoustem psané údaje.
Okresní soud v Kolíně zprostil obviněného podle § 162 písm. a) tr. ř. žaloby pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák. s odůvodněním, že podle poučení na str. 29. občanského průkazu osvědčuje oddíl I., v němž byla změna provedena, totožnost majitele průkazu, popis osoby, okolnost, že majitel průkazu dosáhl a má právo užívat akademický titul, a jeho bydliště. Vyznačení povolání, zvláště je-li uvedeno v tak širokém pojmu jako dělník, úředník a pod., nemůže podle názoru soudu majitele průkazu identifikovat, zejména přihlédne-li se k možné časté změně povolání. Nepovažoval tedy soud změnu ve vyznačení povolání za změnu podstatnou, neboť se týkala jen skutečnosti, kterou občanský průkaz podle rozsahu svého určení ani neosvědčuje.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil rozsudek okresního soudu a uznal obviněného vinným trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 al. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Občanský průkaz musí býti chráněn jako celek, ježto jde o důležitou