Input:

R 16/1951 (tr.); Garance

č. 16/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu § 12 tr. zák.
Při úmyslném ublížení na zdraví není okolnost, že čin byl spáchán mezi manžely, zásadně důvodem k odchylnému posuzování trestnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 11. září 1950, To V 314/50.)
Obviněný uhodil po hádce svou manželku pěstí do úst a způsobil jí lehké ublížení na těle.
Okresní soud trestní v Brně zprostil obviněného před 1. srpnem 1950 žaloby pro přestupek § 419 tr. zák. 1852, ač zjistil, že obviněný způsobil manželce úmyslně lehké ublížení na těle, a to v podstatě proto, že manželka prohlásila před soudem, že obviněnému odpouští a nežádá jeho odsouzení a potrestání. Okresní soud došel k názoru, že jeho rozhodnutí je v souhlase se zněním zákona, který nyní po ústavě 9. května a za platnosti nového rodinného práva, kdy je manželka v právech i povinnostech rovná manželovi, nutno prý vykládati tak, že přání manželky v posuzování rozporů v rodině je nutno plně respektovat, když je to v souladu se zájmem i druhého manžela a dětí.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek a uznal obviněného vinným přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 419 tr. zák. 1852 a odsoudil ho k trestu přísné domluvy.
Z důvodů:
Zásada rovnosti obou manželů, z níž vychází ústava 9. května a již důsledně provádí nový zákon o rodinném právu, nedotkla se nijak předpisu § 419 tr. zák. 1852, neboť toto ustanovení nebylo nikdy vykládáno tak, že propůjčuje manželu jakési kárné právo nad osobou manželky; zmíněný předpis byl chápán, šlo-li o způsobení