Input:

R 16/1949 (tr.); Garance

č. 16/1949 Sb. rozh. tr.
U pachatele, který spáchal více samostatných krádeží částečně před 19. červnem 1948, částečně potom, posuzují se prvé z nich s hlediska článku II. rozhodnutí presidenta republiky ze dne 19. června 1948 o amnestii jako samostatný trestný čin.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. dubna 1949, To I 12/49.)
Okresní soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II, písm. a), c) tr. zák. proto, že ve společnosti s jiným spoluzlodějem provedl sedm krádeží, z nichž pět s celkovou cenou odcizených věcí 4300 Kčs byl spácháno v době od září 1947 do dubna 1948 a zbývající dvě, při nichž bylo odcizeno věcí za 3800 Kčs, v červenci a v srpnu 1948.
Krajský soud vyhověl odvolání obžalovaného, zrušil napadený rozsudek, uznal obžalovaného vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 174 II, písm. a), c) tr. zák., spáchaným útoky z července a ze srpna 1948, kdežto jinak ho obžaloby zprostil.
Z důvodů:
Pokud jde o krádeže z července a ze srpna 1948, dospěl odvolací soud k přesvědčení o vině obžalovaného ze stejných důvodů jako soud prvý.