Input:

R 159/1951; Garance

č. 159/1951 Sb. rozh. obč.
Umístěním nezletilce v učňovském domově není ještě otec zproštěn vyživovací povinnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 3. dubna 1951, 5 Ok 102/51.)
Otci bylo soudem uloženo, aby přispíval na výživu svého nezletilého syna částkou Kčs 280.– měsíčně. Když byl nezletilý přijat národním podnikem jako učeň a umístěn v učňovském domově, navrhl otec, aby byl zproštěn vyživovací povinnosti. Návrh odůvodnil tím, že nezletilý má byt a stravu v učňovském domově, kde dostává i menší peněžité částky, takže je zcela záopatřen.
Okresní soud v Gottwaldově otcův návrh zamítl.
Krajský soud stížnosti otcově nevyhověl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel sám ve svém návrhu uvádí, že učňovský domov, v němž je jeho nezletilý syn umístěn, poskytuje chlapci kromě stravy a kapesného pouze částečné ošacení. Matka nezletilého doplnila pak tyto údaje stěžovatele tak, že nezletilý dostává v internátě kromě stravy na kapesném 45 Kčs týdně, oblek a obuv, jinak