Input:

R 159/1950 (tr.); Garance

č. 159/1950 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata zločinu sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 věty prvé zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, je naplněna již samotným založením organisace (v úmyslu tam uvedeném) a nezáleží na tom, zda a jakou činnost tato organisace pak vyvíjí.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 20. března 1950, Tz I 58/50.)
Okresní soud v Novém Bydžově uznal obžalované vinnými přečinem sdružování proti státu podle § 2 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., neboť usoudil, že se obžalovaní spolčili v úmyslu podvracet lidově demokratické zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu republiky, které jsou zaručeny ústavou.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání veřejného žalobce, který se domáhal odsouzení obžalovaných pro zločin podle § 2 odst. 3 uved. zák. a dovozoval, že u obžalovaných šlo o založení organisace a nikoliv o pouhé spolčení. Odvolací soud poukazuje na to, že došlo pouze k jediné schůzce, a dovozuje dále, že pod pojmem organisace třeba rozumět sdružování několika osob k společnému cíli za šetření určitých pravidel společného jednání i postupu, je-li v tomto sdružování patrna určitá plánovitost a soustavnost, na př. více méně pravidelně se opakující schůze, rozdělení funkcí, placení příspěvků a pod.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek krajského soudu a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Jak okresní soud, tak odvolací soud pochybily v právním výkladu znaku „založení organisace“ ve smyslu