Input:

R 158/1950 (tr.); Garance

č. 158/1950 Sb. rozh. tr.
Je-li hromadění zbraní k velezrádné činnosti zhodnoceno již podřaděním zločinu velezrady pod přísnější ustanovení § 1 odst. 3 písm. c) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, nelze je posuzovat zvlášť ještě i jako přečin nedovoleného ozbrojování podle § 29 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
Jednočinný souběh těchto dvou deliktů je vyloučen.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. dubna 1950.)
Státní soud v Brně uznal obžalovaného vinným zločinem velezrady podle § 1 odst. 2, 3 písm. c) zák. č. 231/1948 Sb. a přečinem podle § 29 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Podkladem pro tento výrok bylo zjištění, že se obžalovaný spolčil s jinými k pokusu o rozvrácení lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky, zaručených ústavou, a že k tomuto činu hromadil zbraně.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání obžalovaného, zrušil výrok o vině obžalovaného též přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 29 odst. 1 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., jakož i výrok o trestu, a vyměřil obžalovanému znovu trest podle § 1 odst. 3 uved. zák.
Z důvodů:
Odvolání je důvodné, jen pokud se dotýká výroku o vině přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 29 odst. 1 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb.
Státní soud zjistil a tato zjištění souhlasí s výsledky řízení, že illegální skupina se snažila opatřit k provádění svých velezrádných plánů zbraně a že se obžalovaný obrátil za tím účelem na svého známého, který mu slíbil opatřit nějaké zbraně; tento známý mu pak skutečně dodal postupně některé zbraně, a to několik pistolí s náboji a bubínkový revolver. Obžalovaný rozdělil zbraně mezi členy skupiny.
Tento zjištěný skutek obžalovaného naplňuje podle názoru státního soudu jednak skutkovou podstatu přečinu