Input:

R 156/1950 (tr.); Garance

č. 156/1950 Sb. rozh. tr.
Spolčení ve smyslu § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, je delikt trvající.
S hlediska zločinu velezrady podle § 1 odst. 2 uved. zák. je proto nerozhodné, že ke spolčení k pokusu o rozvrácení lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky, zaručených ústavou, došlo před účinností zákona č. 231/1948 Sb., a zda pachatel za účinnosti tohoto zákona ještě vyvinul v tomto směru další konkrétní činnost.
Zločinu neoznámení trestného činu podle § 35 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. může se dopustit jen osoba na neoznámeném zločinu zcela nezúčastněná.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. března 1950.)
Státní soud v Praze uznal obžalovaného vinným zločinem velezrady podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, který spáchal tím, že na žádost spoluobžalovaného slíbil, že bude poskytovat hmotnou pomoc agentům cizí zpravodajské služby, kteří zde budou muset tajit svůj pobyt.
Nejvyšší soud zamítl odvolání