Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2026 Garance

č. 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 30. června 1995
o důchodovém pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
254/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění nepřímo, nové sazby
289/1997 Sb.
(k 2.12.1997)
mění, doplňuje
ÚZ 233/1998 Sb.
 
 
234/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění nepřímo, nové sazby
224/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
228/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění nepřímo, nové sazby
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 16 odst. 4, § 37 odst. 4, § 47 odst. 1, § 76 odst. 1
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 1 písmeno h)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 11 odst. 2
375/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění nepřímo, nové sazby
116/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 5, § 14, § 34 až 37, § 64, (11 novelizačních bodů)
188/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 71 odst. 2, doplňuje § 76 odst. 3, přechodná ustanovení
346/2002 Sb.
(k 1.1.2002)
mění nepřímo, nové sazby
353/2001 Sb.
(k 5.10.2001)
ruší slova v § 107 odst. 2
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 6 odst. 1 doplňuje písm. d),
v § 6 mění odst. 2 a ruší odst. 4, ruší odst. 4 v § 107
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 11 odst. 2
264/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, nové znění § 67, § 107 odst. 3, nová přechodná ustanovení
420/2002 Sb.
 
 
439/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění nepřímo, nové sazby
489/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění nepřímo, nové sazby
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 odst. 1 mění písm. i) a t)
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5, 8, 11 a 16
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 16 novelizačních bodů
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 9 odst. 3 písm. a)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 9 odst. 6 písm. b) a c), § 16 odst. 3, 4 a 6, § 27, nová přechodná ustanovení
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 odst. 1 písm. ch) vkládá slova
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 12 novelizačních bodů
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 20 mění odst. 5, v § 21 odst. 1 až 3
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 5 odst. 1 mění písm. k)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
§ 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 64 odst. 2 a 3 doplňuje slova
414/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění nepřímo, nové sazby
24/2006 Sb.
(k 1.2.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 1 písm. r) a s), § 9 odst. 6 písm. c), § 14 odst. 2, § 50 odst. 2 písm. b) a c), § 108 odst. 1 písm. a); vkládá § 102 a nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 odst. 2 a 8 a vkládá nový § 105a
264/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá § 67a, § 74a, § 76a a ruší v § 76 odst. 3, nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá nový § 82a
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
nález ÚS
405/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 5 odst. 3 ruší druhou a třetí větu
462/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění nepřímo, nové sazby
152/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 5 mění odst. 1 písm. r) a ruší odst. 3 a 4;
mění § 12 odst. 1, § 16 odst. 5, § 20 odst. 2, § 24, nová přechodná ustanovení
152/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9 odst. 6 písm. c) a § 9 odst. 8
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
218/2007 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
257/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění nepřímo, nové sazby
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 1 písm. s), § 9 odst. 6 písm. c) a odst. 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, nadpis části šesté a vkládá nový § 105b
296/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 3 písm. e)
178/2008 Sb.
(k 28.5.2008)
mění § 67 a 107, nová přechodná ustanovení
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
v § 82a vkládá odst. 6; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 56 odst. 1 písm. b); nabývá účinnosti bod 14 přechodných ustanovení
ve znění zák. č. 479/2008 Sb.
306/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 19a; nabývá účinnosti bod 15 přechodných ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; vkládá přílohu; nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 5 odst. 1 písm. n) vkládá slova; nové přechodné ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 65 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
vkládá slova v § 5 odst. 1 písm. l)
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 107 vkládá nový odst. 4
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
mění v § 16 odst. 3 - (změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2013)
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 5 odst. 1 písm. ch); vkládá v § 6 odst. 1 nové písm. f), § 102b a v § 105 odst. 2; nová přechodná ustanovení
ÚZ 43/2010 Sb.
 
 
nález ÚS
135/2010 Sb.
(k 1.10.2011)
ruší § 15
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 6 a 9, § 10 odst. 2 a 3, § 16 odst. 6 a 8, § 25 odst. 1, § 36 odst. 2, § 65 odst. 1, § 67a, přílohu; nové přechodné ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 5 odst. 1 písm. n), § 6 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 7 písm. a), b) a c), § 20 odst. 4, § 42 odst. 3
220/2011 Sb.
(k 22.7.2011)
nabývá účinnosti § 15 odst. 4; mění § 17 odst. 2 a 4, § 67 a § 108; ruší v § 107 odst. 2 a 3
220/2011 Sb.
(k 30.9.2011)
nabývá účinnosti § 15 odst. 1, 2, 3 a 5; mění § 16 odst. 4 písm. f), § 18, § 31 odst. 1, § 32, § 34 odst. 4, § 56, § 58, § 59 odst. 2, § 61a, § 71 odst. 2, § 107 odst. 1 písm. a) a přílohu; nová přechodná ustanovení
220/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 2, § 8 odst. 3, § 33 odst. 1, § 36, § 41 odst. 1, § 50 odst. 4 a 5, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1, § 54 odst. 3; ruší § 57
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. b)
348/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 4
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 6 a 9, § 10 odst. 2 a 3, § 16 odst. 6 a 8, § 25 odst. 1, § 36 odst. 2, § 65 odst. 1, § 67a, přílohu; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. f)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 29, § 34, § 35, § 41 odst. 2, § 51 odst. 2, § 53 odst. 2, § 61a, § 105a odst. 1; vkládá nový § 37a a § 61b
428/2011 Sb.
(k 28.12.2011)
vkládá nový § 106a; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
314/2012 Sb.
(k 27.9.2012)
mění § 29 odst. 4, § 55 odst. 2, § 67 odst. 6 a § 105a
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. k), § 52 odst. 3; vkládá v § 102a nový odst. 3
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 16 odst. 4 a odst. 8
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
nahrazuje v § 16 odst. 3 větě čtvrté číslo „2012” číslem „2014”
(změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2015)
267/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 21 odst. 1 a § 108 odst. 3; nové přechodné ustanovení
274/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 106; vkládá nové § 106b a 106c; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 9 odst. 6 písm. e), § 20, § 24, § 50 odst. 3, § 55 odst. 2, § 64 odst. 1 a § 88
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
nahrazuje v § 16 odst. 3 větě čtvrté číslo „2014” číslem „2016”
(změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2017)
183/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
ruší větu druhou v § 67 odst. 6; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 1 písm. g)
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 29 odst. 3; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 65 odst. 1
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 29, § 31 odst. 1, § 34, § 35, § 41 odst. 2, § 51 odst. 2, § 61a odst. 1, § 67 odst. 11; vkládá nový § 105c; ruší § 37a a § 61b; nová přechodná ustanovení
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 105a odst. 1
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a odst. 2
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 21 odst. 1 písm. a)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
212/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 67, § 107 a § 108; nové přechodné ustanovení
213/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 19a odst. 1 a § 74; vkládá nové § 37b a § 37c; nové přechodné ustanovení
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 5 odst. 1 písm. h) a t)
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. f), § 16 odst. 4 a § 52 odst. 1 a 5; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 odst. 1 písm. g)
203/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 67 odst. 6 a 8
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29, § 32, § 38, § 61a a přílohu
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 2 a 3 a § 16 odst. 4 písm. a)
191/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. d) a § 67 odst. 7; nová přechodná ustanovení
191/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 67a; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 65 odst. 1; nové přechodné ustanovení
244/2019 Sb.
(k 30.9.2019)
vkládá nový § 67b
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 105
469/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 67 odst. 2
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 6 a § 10
323/2021 Sb.
(k 9.9.2021)
vkládá § 67c
323/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 32, § 56, § 57, § 107, § 108; vkládá § 34a; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 455/2022 Sb.
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 16 odst. 4 písm. a)
221/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 5, § 16, § 29, § 34, § 102; nová přechodná ustanovení
455/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 34, § 34a, § 58, § 59, § 61a; vkládá v části čtvrté hlavě první nový díl pátý a v části čtvrté novou hlavu osmou; nové přechodné ustanovení
71/2023 Sb.
(k 20.3.2023)
vkládá § 67ca
270/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
270/2023 Sb.
(k 1.10.2024)
mění § 31 odst. 1
321/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 9, § 10, § 11, § 16, § 20, § 34, § 56, § 62, § 63, § 64, § 104; nová přechodná ustanovení
321/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
mění § 106b, § 106c
28/2024 Sb.
(k 1.3.2024)
vkládá nový § 67fa
29/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
vkládá nový § 64a
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 5 odst. 1 písm. t)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1)  Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen „pojištění”) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].
(2)  Organizaci a provádění pojištění, povinnosti pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a jejich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění (dále jen „pojistné”) upravují zvláštní zákony.1)
(3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění1a) .
§ 2
Účast na pojištění
(1)  Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (dále jen „osoby”) uvedené v § 5. Pojištění se mohou dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.
(2)  Pojištěncem se pro účely pojištění rozumí osoba, která je nebo byla účastna pojištění.
§ 3
Způsobilost osob v právních vztazích pojištění
(1)  Právní osobnost v právních vztazích pojištění vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.
(2)  Plná svéprávnost v právních vztazích pojištění vzniká dosažením
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Školy Fulsoft.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1....