Input:

R 153/1951; Garance

č. 153/1951 Sb. rozh. obč.
Patnáctidenní lhůta, v níž může vymáhající věřitel převzít zabavené věci, pro něž se nenašel kupec ani při opětovné dražbě (§ 521 o. s. ř.), běží ode dne opětovné dražby, nikoli ode dne, kdy byl vymáhající věřitel uvědomen o bezvýslednosti opětovné dražby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 4. července 1951, 12 Ok 182/51.)
Okresní soud v Hlučíně zamítl žádost věřitele o převzetí zabavené věci, pro niž se nenašel kupec ani při opětovné dražbě, s odůvodněním, že zástavní právo podle § 521 odst. 2 o. s. ř. zaniklo.
Ve stížnosti proti tomuto usnesení vymáhající věřitel namítal, že nebyl uvědoměn o tom, že i opětovná dražba byla bezvýsledná a že tudíž 15denní lhůtu nelze počítat ode dne opětovné dražby.
Krajský soud stížnosti vymáhajícího věřitele nevyhověl.
Z odůvodnění:
Podle § 521 odst. 2 o. s. ř. může věci, na něž se nenašel kupec ani při opětovné dražbě, převzít do 15 dnů po dražbě vymáhající věřitel za dvě třetiny odhadní nebo úředně stanovené ceny. Soud odepře věřiteli převzetí věcí, jsou-li