Input:

153/1946 Sb., Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné Archiv

č. 153/1946 Sb., Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
[zrušeno nepřímo č. 133/1970 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 10. července 1946,
jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. I.
(1) V § 2 ústavního dekretu č. 1/1945 Sb. ve výpočtu ministerstev se provádějí tyto změny:
1. za ministerstvo dopravy zařazuje se ministerstvo techniky,
2. ministerstvo ochrany práce a sociální péče označuje se jako