Input:

R 152/1950; Garance

č. 152/1950 Sb. rozh. obč.
Nabytí závodu podle § 126 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, předpokládá nastoupení v předchůdcovu hospodářskou činnost na vlastní účet a nebezpečí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 28. října 1949, Rp XI 297/49.)
Magistrát hlavního města Prahy výměrem z 23. února 1949 potvrdil záruční výměr Okresní národní pojišťovny v Praze na dlužné pojistné 22.060 Kčs 80 h, které bylo předepsáno stěžovatelce k náhradě jako nabyvatelce podniku.
Krajský soud vyhověl stížnosti a výměr zrušil.
Z důvodů:
Nabytí závodu předpokládá nastoupení v předchůdcovu hospodářskou činnost na vlastní účet a nebezpečí. Zákon nevyžaduje právního nástupnictví; stačí, že nabyvatel závodu provozuje tutéž podnikatelskou činnost jako původní dlužník. Totožnost závodu předpokládá ovšem, že jde v podstatných obrysech o stejné