Input:

R 151/1949; Garance

č. 151/1949 Sb. rozh. obč.
Podle okolností může býti matčin příspěvek na výživu dítěte uhrazen tím, že matka obstarává pro dítě, které má ve své domácnosti, potřebné práce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 12. července 1949, R II 130/49.)
Okresní soud v Plzni zvýšil výživné na dítě ze 150 Kčs na 500 Kčs měsíčně.
Otec ve své stížnosti uplatňoval mimo jiné, že podle § 1, odst. 2 ústavy 9. května je i matka povinna přispívat na výživu dítěte.
Krajský soud stížnosti nevyhověl.
Z důvodů:
Správné je, že podle § 1, odst. 2 ústavy 9. května je žena v rodině i ve společnosti postavena na roveň muži, takže i matka má zásadně povinnost společně s otcem dítě vyživovat, ovšem podle svých majetkových a výdělkových možností, částka placená otcem nestačí k úhradě všech potřeb 13letého dítěte, takže matka musí z vlastních prostředků doplňovat, čeho se nedostává. Uváží-li se, že matka vydělává jen 1.844 Kčs měsíčně a stará se o 3 děti, jsou její poměry tíživější a nepříznivější, než výdělkové, majetkové a rodinné poměry otce, který má příjem 3.210 Kčs, živí jedno dítě a jehož manželka sice není schopna vykonávat pro nemoc těžší práce v domácnosti, má však invalidní důchod 1.457 Kčs měsíčně. Svůj alimentační závazek plní matka v daném případě již tím, že má dítě ve své výchově a vede pro ně domácnost, takže