Input:

150/1945 Sb., Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí Garance

č. 150/1945 Sb., Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 17. prosince 1945
o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. listopadu 1945 zůstává dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí, v platnosti.
Čl. II.
Dekret č. 6/1942 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 150/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky
ze dne 28. února 1942
o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními