Input:

R 15/1951; Garance

č. 15/1951 Sb. rozh. obč.
Soud může nařídit i proti vůli rodičů, aby dítě, které pro sníženou vnímavost v normální škole neprospívá, bylo umístěno v internátě při zvláštní škole.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 3. března 1950, R I 43/50.)
Okresní národní výbor, referát sociální péče, navrhl, aby nezletilec, nar. 22. ledna 1939 byl vzat z výchovy svých rodičů a umístěn v internátě při zvláštní škole. Jako důvody uvedl, že dítě je debilní, nervově vadné, nedoslýchá, špatně vyslovuje a méně prospívá. Rodiče nesouhlasili s návrhem a poukazovali na to, že se o nezletilce řádně starají.
Okresní soud v Poličce zamítl návrh s tímto odůvodněním: Soud zjistil provedeným šetřením a osobním výslechem nezletilce, že má uvedené fysické a duševní nedostatky; zjistil však také ze zprávy národní školy a místního národního výboru, že se rodiče o hocha řádné starají. Vzhledem k těmto zjištěným okolnostem a zejména k tomu, že se rodiče odnětí dítěte brání a není zde podle názoru soudu tak důležitý zájem veřejný, aby dítě muselo být rodičům odňato, soud návrh zamítl.
Krajský soud vyhověl rekursu okresního národního výboru. referátu sociální péče, a změnil napadené usnesení tak. Že se dítě odnímá rodičům a nařizuje se, aby bylo umístěno v internátě při zvláštní škole.
Z důvodů:
Soud první stolice neměl náležitý zřetel k zprávě školy, že hoch chodil do první třídy třikrát a že má nedostatečný prospěch. To svědčí o tom, že se vyučování v normální škole pro něho nehodí a že jen ve zvláštní škole lze dosáhnout lepších vyučovacích výsledků. Soud první stolice nevyvodil také náležitý závěr z toho, že místní národní výbor doporučil, aby hoch byl umístěn v ústavu.
Zejména je mylný názor prvního soudu, že zde není žádný důležitý veřejný zájem na hochově výchově.