Input:

R 149/1951; Garance

č. 149/1951 Sb. rozh. obč.
Byla-li žaloba o úhradu osobních potřeb pravomocně zamítnuta, je nepřípustná další exekuce k vydobytí úhrady osobních potřeb povolená podle předběžného opatření; nerozhoduje, že podle předběžného opatření měla povinná strana plnit předběžně určenou úhradu osobních potřeb až do pravomocného skončení řizení o úhradu osobních potřeb a že exekucí je vymáhána úhrada za tuto dobu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 8. června 1951, 6 Ok 133/51.)
Usnesením z 13. ledna 1948 bylo dlužníku uloženo, aby platil své manželce prozatímní výživné do pravomocného skončení sporu o výživné. Když dlužník neplatil a dlužné výživné dostoupilo výše 35.000 Kčs, byla dlužníkově manželce k vydobytí výživného povolena exekuce zabavením dlužníkova platu. Během exekučního řízení byla žaloba o výživné pravomocně zamítnuta. Dlužník vznesl proti exekuci námitky, v nichž uplatňoval, že další vedení exekuce je nepřípustné, ježto zamítnutím žaloby zanikl i vymáhaný nárok. Navrhl proto, aby exekuce byla zrušena.
Okresní soud ve Stodu námitky proti exekuci i návrh na zrušení exekuce zamítl. Z odůvodnění: Pravomocným usnesením okresního soudu v Aši z 13. ledna 1948 bylo dlužníku v cestě prozatímního opatření uloženo, aby platil své manželce prozatímní výživné a to až do pravomocného skončení sporu o výživné. Tento spor byl skončen rozsudkem ze 6. prosince 1950, jímž byla žaloba o výživné pravomocně zamítnuta. Zamítnutí žaloby není však důvodem zániku pohledávky z prozatímního výživného, které dlužník do vynesení rozsudku nezaplatil, neboť podle usnesení o prozatímním opatření trvala dlužníkova povinnost k placení prozatímního výživného až do pravomocného skončení sporu, tedy až do vydání rozsudku ze dne 6. prosince 1950. Námitky dlužníka proti exekuci i jeho návrh na zrušení exekuce byly proto jako bezdůvodné