Input:

R 149/1949; Garance

č. 149/1949 Sb. rozh. obč.
Schválení dědické dohody, na níž je účasten nezletilec, soudem poručenským (opatrovnickým) je rozhodovaní o úprave poměrů soudních chráněnců [§ 25, odst. 1, písm. c) zák. č. 319/1948 Sb.], které přísluší senátu složenému ze soudce z povolání a ze dvou soudců z lidu. Schválil-li dohodu jen soudce z povolání projednávající pozůstalost, je jeho rozhodnutí zmatečné [§ 41, odst. 2, písm. b) zák. č. 100/1931 Sb.].
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 30. června 1949, R III 117/49.
Okresní soud v Přerově vydal v pozůstalostním řízení usnesení, jímž přijal dědické přihlášky a schválil soupis pozůstalosti. V témž usnesení schválil dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti ohledně nezletilých dětí jako soud opatrovnický, pokud se týče poručenský. Usnesení vydal soudce z povolání jako samosoudce.
Krajský soud