Input:

148/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah Garance

č. 148/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. května 1946,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) ve smyslu § 20 vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah:
Čl. 1.
§ 2, odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 105/1927 Sb. se doplňuje a mění takto:
(1) Titulové jméno úředníků se stanoví podle služebních tříd a platových stupnic takto:
 
v platové stupnici
Ve služební třídě
I.
II.
III.
IV.
2.
ředitelský rada
 
 
 
3.
vrchní rada
ústřed. inspektor
 
 
4.
rada
vrchní inspektor
vrchní revident
vrchní správce
5.
vrchní komisař
inspektor
revident
správce
6.
komisař
vrchní adjunkt
vrchní asistent
vrchní oficiál
7.
 
adjunkt
asistent
oficiál
(2) Titulovým jménem úřednického čekatele jest v I. služební třídě název „koncipista“, ve II. služební třídě „elév“, ve III. služební třídě „aspirant“, ve IV.