Input:

R 147/1949; Garance

č. 147/1949 Sb. rozh. obč.
Pohrůžky zastavením řízení podle § 26, třetí věta zákona č. 100/1931 Sb. může soud užít, jen má-li účastník učinit další návrh, potřebný k ukončení řízení, nikoli však, byl-li účastník vyzván, aby provedl důkaz či osvědčení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 24. června 1949, R V 144,145/49.)
Okresní soud v Místku zastavil restituční řízení podle zákona č. 128/1946 Sb. proto, že navrhovatelé nevyhověli jeho příkazu a v dané lhůtě neosvědčili, že podali u příslušného okresního národního výboru žádost o vydání osvědčení o státní a národní spolehlivosti.
Krajský soud vyhověl rekursům obou stran, zrušil napadené usnesení a prvému soudu uložil, aby dále jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Podle § 4, odst. 1 zák. č. 128/1946 Sb. přechází restituční nárok na stát, jestliže osoba oprávněná je osobou státně a národně nespolehlivou. Kdo je v oboru restitučního práva osobou státně a národně nespolehlivou, určuje § 5 uved. zák. Rozhodnutí o tom, zda někdo je osobou spolehlivou či nespolehlivou, je vyhrazeno podle § 5, odst. 3 uved. zák. okresnímu národnímu výboru příslušnému podle § 1, odst. 4 dekr. č. 108/1945 Sb. Není proto k řešení této otázky povolán soud, naopak soud je vázán rozhodnutím správního úřadu. Podle jasného znění § 5, odst. 3 zák. č. 128/1946 Sb. a § 1, odst. 4 dekr. č. 108/1945 Sb. musí však jít o rozhodnutí, tedy o správní výměr, který má náležitosti §§ 68–71 vl. nař. č. 8/1928 Sb. V daném případě však takové rozhodnutí správního úřadu nebylo ani předloženo ani vyvoláno. Prvý soud, použiv ustanovení § 26 zák. č. 100/1931 Sb., uložil