Input:

R 145/1951; Garance

č. 145/1951 Sb. rozh. obč.
Podstatný omyl v tom, co strany považovaly při uzavírání narovnání za nepochybné, činí narovnání neplatným.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 14. června 1951, 10 Ok 93/51.)
Žalobkyně utrpěla při jízdě na kole úraz tím, že do jízdní dráhy vběhlo náhle několik prasat, které žalovaný nechal volně pobíhat bez dozoru a jedno z nich žalobkyni srazilo s kola. Pádem utrpěla žalobkyně poranění boku, na něž byla léčena v nemocnici a byl jí poškozen oděv. Za nějaký čas po návratu z nemocnice podepsala žalobkyně zástupci pojišťovny, u níž byl žalovaný pojištěn na povinné ručení, prohlášení, podle něhož přijala k úplnému vyrovnání všech svých nároků z úrazu proti žalovanému 7000 Kčs. Za několik měsíců na to se musila žalobkyně podrobit znovu nemocničnímu léčení a žádala na žalovaném náhradu dalších výloh s tím spojených. Když žalovaný náhradu odmítl s poukazem na uzavřené narovnání, domáhala se žalobkyně další náhrady žalobou.
Okresní soud v Přerově uznal žalobní nárok co do základu po právu.
Krajský soud k odvolání žalovaného rozsudek okresního soudu zrušil a vrátil věc soudu prvé stolice k dalšímu jednání a rozhodnutí. K otázce, o niž jde, uvedl
v odůvodnění:
Není pochybnosti o tom, že pojišťovna byla při sjednávám narovnání přesvědčena, že žalobkyně je už zcela zdravá, že se u ní už nedostaví žádné