Input:

R 144/1951; Garance

č. 144/1951 Sb. rozh. obč.
K otázce přiměřeného snížení náhrady škody podle § 358 o. z.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 3. července 1951, 6 Ok 56/51.)
Žalobce, dělník, domáhal se na žalovaném, rovněž dělníku, náhrady škody (bolestného a ušlého výdělku), kterou mu žalovaný způsobil tím, že ho těžce zranil. Pro poranění způsobené žalobci byl žalovaný stíhán i trestně a pravomocným rozsudkem uznán vinným, že při napadení žalobcem vykročil z mezí přípustné obrany a těžce žalobce zranil.
Okresní soud v Kraslicích přiznal žalobci částku 12.700 Kčs, maje z trestního rozsudku za prokázáno, že škodu zavinil žalovaný z nedbalosti.
V odvolání proti tomuto rozsudku uplatňoval žalovaný jednak spoluzavinění žalobce, který ho napadl, jednak se domáhal přiměřeného snížení náhrady škody podle § 358 o. z.
Krajský soud vyhověl odvolání žalovaného jen v otázce spoluzavinění žalobce a náhradu žalobci přiznanou snížil o jednu čtvrtinu. Podle názoru soudu spoluzavinil si škodu z jedné čtvrtiny i sám žalobce tím, že žalovaného napadl, v důsledku čehož došlo pak k tahanici, při