Input:

R 141/1953; Garance

č. 141/1953 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky.
O omezení závazku k náhradě škody nastalé střetnutím se odpovědných provozů podle § 14 uvedeného zákona možno žádat jen tehdy, není-li u odpovědné osoby uplatněno zavinění zavazující k náhradě škody.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. z 15. dubna 1953, 7 Co 120/53.)
Žalobce, který byl poškozen při srážce motorového vlaku s nákladním autem, domáhal se náhrady škody na řidiči a provozovateli nákladního auta. Tvrdil, že srážku zavinil výlučně řidič nákladního auta, který byl pro to také trestně odsouzen.
Lidový soud v Roudnici n. Lab. uznal žalobní nárok proti oběma žaloveným co do základu zcela opodstatněným. Soud dospěl na základě provedených důkazů k přesvědčení, že ke střetu motorového vlaku, v němž jel žalobce, s nákladním autem, došlo jedině zaviněním řidiče auta, který při jízdě nevěnoval dostatečnou, pozornost svému okolí a nezmírnil rychlost ani v místech, kde silnici přetíná železniční trať, ačkoliv místní situaci dobře znal. Tím se stalo, že vjel na přejezd právě v okamžiku, kdy tam přijel i motorový vlak.
Žalovaní v odvolání proti rozsudku soudu prvé stolice vytýkali, že soud nepřihlédl k zavinění řidiče motorového vlaku a navrhli, aby po doplnění řízení bylo uznáno na spoluvinu řidiče motorového vlaku a stanoven stupeň jeho spoluzavinění.
Krajský soud