Input:

R 140/1950; Garance

č. 140/1950 Sb. rozh. obč.
Vyvlastněním pozemku podle zákona č. 65/1936 Sb., o stavebním ruchu, ve znění vládního nařízení č. 425/1942 Sb. zanikají právo předkupní i nájemní na pozemku váznoucí. Oprávnění z těchto práv nejsou stranou ve vyvlastňovacím řízení, nýbrž mají toliko nárok na náhradu vůči vyvlastněnému.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 17. června 1949, R XVI 95/49.)
Okresní soud v Brandýse n. Lab. povolil podle pravomocného výměru okresního národního výboru odepsání dílu pozemkové parcely bez závad z dosavadní knihovní vložky a jeho zápis do nové vložky. Výměrem, o který tu jde, byl díl pozemkové parcely vyvlastněn podle zákona č. 65/1936 Sb., o stavebním ruchu (ve znění vl. nař. č. 425/1942 Sb.).
Proti usnesení knihovního soudu podal stížnost nájemce vyvlastňované nemovitosti, v jehož prospěch vázne na vyvlastňovaných nemovitostech kromě práva nájemního ještě i právo předkupní.
Krajský soud stížnosti nevyhověl.
Z důvodů:
Knihovní soud povolil odepsání dílu zahrady bez závad a jeho přenesení do nové vložky na základě pravomocného výměru okresního národního výboru v Brandýse n. Lab., vydaného podle zákona č. 65/1 1936 Sb., o stavebním ruchu, ve znění vl. nař. č. 425/1942 Sb. Pro stěžovatele vázne na celé nemovitosti právo překupní a právo nájemní