Input:

R 139/1949; Garance

č. 139/1949 Sb. rozh. obč.
Exekuční řízení nelze přerušit pro zahájené řízení trestní.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 31. května 1949, R IV 82/49.)
Okresní soud v Karviné vyhověl návrhu povinné strany a přerušil exekuční řízení nuceným vyklizením bytu podle § 191 c. ř. s. a § 78 ex. ř. do pravomocného skončení trestního řízení vedeného. proti vymáhající straně s odůvodněním, že výsledek trestního řízení má rozhodný vliv na rozhodnutí ve věci exekuční.
Krajský soud vyhověl rekursu a návrh na přerušení exekučního řízení zamítl.
Důvody:
Prvý soud přerušil řízení neprávem. Podle § 78 ex. ř. platí sice podpůrně všeobecná ustanovení civilního