Input:

137/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 137/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční, platné do 31.7.1950
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o zjištění osob, které byly považovány ze státně nespolehlivé, v době revoluční.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Zjištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, úřady nebo orgány republiky i mimo případy zákonem dovolené nebo prodloužení jich zatímního zajištění (vazby) přes dobu přípustnou podle zákona se prohlašuje za zákonné. Osoby tyto nemají z důvodu tohoto svého zajištění nebo prodloužení zatímního zajištění přes dobu přípustnou podle zákona nárok na náhradu škody.
§ 2.
Zajištění (zatímním zajištěním) ve smyslu tohoto dekretu a jiných zákonných ustanovení nelze rozuměti soustředění cizích státních příslušníků, provedené příslušným