Input:

R 136/1950; Garance

č. 136/1950 Sb. rozh. obč.
Ve sporu o zjištění otcovství nelze vydat rozsudek pro zmeškání (§§ 396, 442 odst. 1 c. ř. s.) ani tehdy, je-li v něm zároveň uplatňován i nárok na plnění vyživovací povinnosti vůči dítěti [§ 11 odst. 1 písm. d), § 20 zák. č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních].
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 1. března 1950, Co 28/50.)
Ve sporu dítěte proti otci o zjištění otcovství a plnění vyživovací povinnosti se žalovaný otec k prvnímu ústnímu jednání 10. ledna 1950 nedostavil.
Okresní soud v Karlových Varech vydal k návrhu žalobce rozsudek pro zmeškání, jímž uznal žalovaného za žalobcova otce a uložil mu platit žalobci na výživném měsíčně 800 Kčs.
Krajský soud zrušil z podnětu odvolání žalovaného rozsudek okresního soudu pro zmatečnost a vrátil mu věc k novému jednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Spory o zjištění a popření otcovství jsou ovládány zásadou vyhledávací [§ 11 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 1 zák. č. 266/1949 Sb.]. Soud vyšetří skutkový základ v těchto sporech z úřední povinnosti. Nedostaví-li se jedna strana k jednání, nenastanou zákonné následky zmeškání [§ 11 odst. 1 písm. d), §