Input:

136/1945 Sb., Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách Garance

č. 136/1945 Sb., Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 10. listopadu 1945
o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 29. října 1945 zůstává dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách, v platnosti.
Čl. II.
Dekret č. 5/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 136/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky
ze dne 15. května 1944,
č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.1)
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Ženy československé státní příslušnosti, které budou na podkladě dobrovolných přihlášek zařazeny do československých vojenských jednotek k výkonu