Input:

R 134/1949; Garance

č. 134/1949 Sb. rozh. obč.
I za účinnosti zákona č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví může být národní podnik žalován u soudu závodu podle § 87 j. n.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 12. května 1949, R II 148/49.)
Okresní soud v Teplicích postoupil spor krajskému soudu v ústí n. L. jako příslušnému podle § 31 zák. č. 319/1948 Sb., poněvadž žalovaná strana byla vyhláškou ministra průmyslu znárodněna, resp. se stala součástí národního podniku, a jde o majetkový spor, jehož hodnota přesahuje 15.000 Kčs.
Krajský soud zamítl rekurs žalované strany.
Důvody:
Stěžovatelka se marně snaží dovodit, že v souzené věci je příslušným krajský soud v Praze jako obecný soud pro majetkové spory vedené proti žalovanému národnímu podniku, který má své sídlo v Praze. Podle § 87 j. n., který i po účinnosti zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví zůstal v platnosti, mohou být majitelé zvláštních závodů, které jsou mimo sídlo podniku, žalováni ve sporných právních