Input:

R 133/1950; Garance

č. 133/1950 Sb. rozh. obč.
Vyživovací povinnost otce k dítěti nemůže být zkrácena tím, že otec poskytuje výživu své družce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 18. ledna 1950, R 4/50.)
Manželství rodičů dětí bylo rozloučeno a děti zůstaly ve výchově a výživě matky. Později se otec domáhal, aby mu obě děti byly svěřeny do výživy a výchovy. Matka naopak navrhla, aby děti byly ponechány v její výchově a výživě a aby otci bylo uloženo přispívat částkou 400 Kčs měsíčně na každé z obou dětí.
Okresní soud v Karlových Varech vyhověl návrhu matky.
V rekursu proti jeho usnesení namítl otec mimo jiné, že okresní soud vyměřil výživné v nepřiměřené výši, poněvadž nepřihlédl vůbec k tomu, že živí družku, která