Input:

R 131/1952; Garance

č. 131/1952 Sb. rozh. obč.
Národní správa je stranou ve smyslu § 1 zákona č. 99 1950 Sb. o hospodářských smlouvách a státní arbitráži.
Majetkové spory mezi ní a jinými stranami uvedenými v § 1 zákona č. 99/1950 Sb. rozhodují se proto podle § 13 téhož zákona státní arbitráží.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. února 1952, 24 Ok 55/52.)
Národní podnik se domáhal žalobou na národní správě obchodního podniku zaplacení dodaného zboží, žalovaná národní správa vznesla proti žalobě kromě věcných námitek i námitky nepříslušnosti soudu, ježto věc má být podle zákona č. 99/1950 Sb. rozhodnuta státní arbitráží.
Okresní soud civilní v Praze v rozsudku námitku nepříslušnosti soudu zamítl a žalobě vyhověl. Zamítnutí námitky nepříslušnosti soudu odůvodnil tím, že žalovaná strana je firma v národní správě, tedy nikoli strana uvedená v § 1 zákona č. 99 1950 Sb.
Krajský soud zrušil k odvolání žalované rozsudek i s řízením, jež mu předcházelo, a postoupil věc příslušné arbitrážní komisi.
Z odůvodnění:
Právní úkon, o nějž se opírá žaloba, byl sice uzavřen mezi žalujícím národním podnikem a neprotokolovanou firmou, tato firma neměla však před zavedením národní správy právní subjektivitu a nenabyla ji ani zavedením národní správy. Jde tu o pouhý majetkový soubor. Podle dekretu č. 5/1945 Sb. stal se po zavedení národní správy jedině oprávněným ke správě tohoto majetku národní správce, resp. rárodní správa, která má právní subjektivitu (srov. § 9 zák. č. 128 1946 Sb.). žalovanou je tedy národní správa a nikoli pouhý majetkový soubor označený jako neprotokolovaná firma. Jde proto jen o to, zda národní správa patří mezi strany uvedené v § 1 zák. č.