Input:

131/1946 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech Garance

č. 131/1946 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. května 1946,
jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek 1.
Ustanovení § 1, § 6, odst. 1, §§ 7, 11 a 14 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., se mění a znějí takto:
§ 1.
„(1) Vojenská služba se započítává státním zaměstnancům plně pro zvýšení platu.
(2) Toto započtení se provede v příslušné nejnižší platové stupnici, která je u té které služební kategorie stanovena. Byla-li vojenská služba započtena nebo jinak zhodnocena pro jmenování nebo pro zvýšení platu již ve služebním poměru předcházejícím, provede se započtení jen pokud toto dřívější započtení nebo zhodnocení nemělo vlivu na výši platu a nynější platové stupnici.
(3) Zaměstnancům, kteří jsou ve vyšší platové stupnici, provede se započtení obdobně, pokud započtení provedené v příslušné nejnižší platové stupnici bude míti vliv na platové zařadění v nynější platové stupnici, provedené podle pravidel platných při povýšení (§ 17 platového zákona a obdobné předpisy).
(4) Zaměstnancům, kteří přestoupí do vyšší služební třídy, provede se započtení v nejnižší platové stupnici této služební třídy, pokud započtení již provedené v nižší služební třídě nemělo vlivu na výši služného, stanovenou