Input:

R 129/1950 (tr.); Garance

č. 129/1950 Sb. rozh. tr.
Porušil-li řidič traktoru bezpečnostní předpis tím, že dovolil poškozené, aby se vezla na liště traktoru, nezbavuje ho trestní odpovědnosti podle § 335 tr. zák. za její úraz z toho vzniklý ani okolnost, že ji před jízdou poučil a vyzval, aby si sedla na vlečný vůz.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 28. listopadu 1949, To 330/49.)
Obžalovaný byl jako řidič traktoru pověřen tím, aby na vlečném voze dopravil účastníky dožínek z různých obcí na místo slavnosti a zpět. Cesta tam proběhla bez závad, ale na zpáteční cestě požádala ho poškozená, když v jedné obci účastníci slavnosti vystupovali, aby se mohla svézt. Obžalovaný souhlasil, vyzval ji však, aby si z bezpečnostních důvodů sedla na vlečný vůz jako ostatní. Poškozená se ale postavila na lištu traktoru a odmítla si sednout na vlečný vůz přesto, že ji znovu k tomu vyzval, protože prý spěchala. Obžalovaný pak pokračoval v jízdě rychlostí 12 až 15 km za hodinu. Při přejíždění výmolu půdy se traktor zakymácel, poškozená spadla a byla vlečným vozem přejeta a usmrcena.
Okresní soud v Dačicích zprostil obžalovaného obžaloby pro přečin proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák. K odůvodnění tohoto výroku uvedl, že by obžalovaný byl trestně odpovědný, kdyby byl poškozenou poukázal, aby si stoupla na lištu. Zásadu, že vůle poškozeného při deliktech proti bezpečnosti života a zdraví je nerozhodná, nelze prý brát neomezeně a pro obžalovaného byla by vznikla povinnost, aby netrpěl tento způsob jízdy, jen tehdy, kdyby škodný výsledek byl býval neodvratný.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce z výroku o vině, zrušil napadený rozsudek a uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 335 tr. zák.
Z důvodů:
Veřejný žalobce tvrdí v odvolání, že obžalovaný jako zkušený řidič traktoru neučinil zadost své povinnosti