Input:

R 123/1953; Garance

č. 123/1953 Sb. rozh. obč.
Důvod dluhu nemusí být v uznávacím projevu (§ 297 o. z.) uveden výslovně; stačí, je-li určen poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvod dluhu obsažen.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 19. prosince 1952, 5 Ok 703/52.)
Žalobce se domáhal na žalovaném zaplacení 3500 Kčs za dodané zboží, žalovaný mimo jiné namítl promlčení, poněvadž zažalovaná pohledávka, kdyby existovala po právu, byla by splatna 22. června 1949, žaloba však byla podána až v srpnu 1952. žalobce proti tomu uvedl, že žalovaný dluh uznal dopisem z 5. února 1951, takže o promlčení jít nemůže.
Okresní soud v Hodoníně žalobu zamítl. Soud dospěl kpřesvědčení, že pohledávka, i kdyby byla po právu, je promlčena, poněvadž od její splatnosti do podání žaloby uplynula doba delší tří let. Dopis žalovaného z 5. února 1951 nepovažoval pak soud za uznání, které by vyhovovalo § 297 o. z.
Krajský soud k odvolání žalobce rozsudek okresního soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Odvolací soud se neztotožňuje s názorem prvého soudu pokud jde o posouzení významu dopisu žalovaného z 5. února 1951. Tímto dopisem odpovídá žalovaný na upomínku žalobcovu o zaplacení zažalované pohledávky a píše doslovně: „Obdržel jsem Vaši upomínku na 3500 Kčs a dovoluji si Vám zdvořile sdělit, že má pohledávka u Vaší firmy převyšuje mnohonásobně tento obnos a že při konečném