Input:

R 123/1950 (tr.); Garance

č. 123/1950 Sb. rozh. tr.
Postavi li se pachatel svým činem jasně na stranu třídního nepřítele pracujícího lidu a projeví tím své pravé smýšlení, nutno ho při výměře trestu posuzovat stejně přísně jako třídního nepřítele bez ohledu na to, že jinak v tom směru není proti němu námitek a pachatel sám nemá zisků z vykořisťovatelských pramenů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 22. prosince 1949, To I 397/49.)
Okresní soud v Praze zjistil, že obžalovaný, který je úředníkem s akademickým vzděláním, a jeho manželka přijali nabídku nezjištěné osoby na udržování illegálního spojení se zahraniční reakcí prostřednictvím člena diplomatického zastoupení cizí moci, že obžalovaný odeslal též podle této dohody dopis, který byl zabaven, a že jeho manželka napsala a odeslala adresátovi v republice dopis obsahující nepravdivé poplašné zprávy, který byl rovněž před doručením zabaven. Okresní soud je uznal vinnými přečinem sdružování proti státu podle § 2 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, a manželku obžalovaného kromě toho i pokusem přečinu šíření poplašné zprávy podle § 8 tr. zák. a § 32 odst. 2 věty druhé zák. č. 231/1948 Sb. a uložil jim podmíněný trest. Při jeho výměře a při rozhodnutí o podmíněném odkladu jeho výkonu hodnotil okresní soud ve prospěch obžalovaných okolnost, že sami v podstatě nemají příjmů z vykořisťovatelských pramenů.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, zvýšil obžalovaným trest a podmíněný odklad jeho výkonu nepovolil.
Z důvodů:
Obžalovaní jsou třídními nepřáteli pracující třídy. Plyne to jasně z toho, co obžalovaní napsali v dopisech, které svým přátelům, ať již byli zde, nebo uprchli po únoru do zahraničí, hodlali odeslat. Nic na tom nemění ani to, že tyto dopisy nedošly, ani to, že obžalovaní nemají v podstatě příjmů z vykořisťovatelských pramenů, jak se o tom zmínil soud I. stolice ve svém rozsudku. Obžalovaní vtělili do těchto dopisů, které byly zabaveny, svoje pravé přesvědčení, domnívajíce se, že se tyto dopisy dostanou do zahraničí, aniž by se kdo o jejich obsahu zde dozvěděl. Proto právě je odvolací soud přesvědčen, že obžalovaní vyslovili své pravé přesvědčení a ukázali tak svůj postoj k dnešnímu našemu státnímu zřízení. Tento postoji je jasně záporný, byť by zpráva o pověsti obou obžalovaných neuváděla