Input:

R 120/1951; Garance

č. 120/1951 Sb. rozh. obč.
Jednorázové úrazové odškodné je třeba přiznat po vyčerpání časově omezeného nároku na úrazový důchod i tehdy, bylo-li sice léčení úrazu skončeno před účinností zákona o národním pojištění, byl-li však za účinnosti tohoto zákona úrazový důchod ještě vyplácen.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. října 1950, Cpo VI 113/50.)
Žalobce utrpěl dne 25. června 1948 úraz v zaměstnání, pro jehož následky byl v léčení a ve stavu práce neschopných do 31. srpna 1948. Ústřední národní pojišťovna zamítla výměrem z 13. října 1949 žalobcovu žádost o přiznání úrazového důchodu proto, že snížení výdělečné schopnosti nedosahuje 20%.
Krajský soud v Ostravě zjistil z posudku soudních znalců, že úraz z 25. června 1948 zanechal u žalobce ztrátu nehtového článku palce pravé ruky. Tento stav působil pro větší citlivost pahýlu v první době po úrazu od 1. září 1948 po dobu pěti měsíců ztrátu výdělečné schopnosti 20%. Po této době je odůvodněna ztráta výdělečné schopnosti 10%.