Input:

R 120/1950 (tr.); Garance

č. 120/1950 Sb. rozh. tr.
Předpoklady beztrestnosti pro účinnou lítost podle § 45 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
K beztrestnosti pro účinnou lítost se vyžaduje, aby pachatel od své trestné činnosti upustil; nestačí, jestliže pro nemožnost získat žádané informace odmítl jen určité výzvědné úkoly.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. prosince 1949.)
Státní soud v Praze uznal obžalovaného vinným mimo jiné též zločinem vyzvědačství podle § 5 odst. 1, 2 písm. d) zák. č. 231/1948 Sb. spáchaným tím, že se spojil s výzvědnou organisaci, s ní spolupracoval a její cíle podporoval.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaného z výroku o vině. Na námitku, že obžalovaný se stal beztrestným pro účinnou lítost podle § 45 uved. zák., uvedl nejvyšší soud
v důvodech:
Odvolatel spatřuje účinnou lítost jednak v tom, že prý nepodal žádné zprávy, které by měly zpravodajskou hodnotu, a dále v tom, že zvláště žádost člena výzvědné organisace o sdělení některých okolností, jež tento chtěl zjistit, odmítl vůbec s tím, že o nich nic