Input:

R 119/1950 (tr.); Garance

č. 119/1950 Sb. rozh. tr.
Pokus není beztrestný pro dobrovolné ustoupení, jestliže pachatel ustoupil od dokonání činu pro nepřekonatelnou překážku nebo pro takovou, kterou za nepřekonatelnou pokládal.
Není dobrovolným ustoupením od pokusu zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 40 zák. č. 231/48 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, jestliže pachatelé od úmyslu přejít hranice upustili teprve tehdy, když jejich pomocník, který je vedl, v lese poblíž hranic zmizel a oni nevěděli kudy kam.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze 7. listopadu 1949, To 527/49.)
Obžalovaný A a B se domluvili, že illegálně opustí území republiky, a dohodli se s obžalovaným C, že je povede. Blízko hranic v hustém lese se jim obžalovaný C ztratil a brzy na to byli obžalovaní A a B, kteří neznali cestu, zatčeni.
Okresní soud v Rokycanech odsoudil obžalované A a B pro pokus zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., obžalovaného C pak pro pomoc při tomto zločinu podle §§ 5, 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231 /1948 Sb.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaných. Na jejich námitku, že okresní soud pochybil, když jim nepřiznal beztrestnost pro dobrovolné ustoupení od pokusu, uvedl krajský soud
v důvodech:
Pokus trestného činu stává se beztrestným, jestliže pachatel od dokonání činu ustoupil dobrovolně, nikoliv tedy, jestliže tak učinil z důvodů uvedených v § 8 tr. zák., t. j. pro nemohoucnost, pro překážku v to přišlou nebo náhodou. Ustoupil-li tedy