Input:

R 116/1950 (tr.); Garance

č. 116/1950 Sb. rozh. tr.
Útoky proti Katolické akci jsou útoky proti republice, jejímu lidově demokratickému zřízení a její společenské a hospodářské soustavě, zaručeným ústavou.
Duchovní pobuřuje proti republice (§ 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky), čte-li věřícím pastýřský list obsahující štvavé útoky uvedeného zaměření.
(Rozhodnutí státního soudu z 19. ledna 1950.)
Státní soud v Praze uznal obžalovaného, který je římskokatolickým řeholním knězem, vinným přečinem pobuřování proti republice podle § 3 zák. č. 231/1948 Sb. Soud zjistil, že se obžalovaný zúčastnil u svého diecésního biskupa porady, na níž převzal pastýřský list vydaný arcibiskupem, který měl podle příkazu biskupa přečíst ve stanovený den s kazatelny kostelů ve svých farnostech. V tento den ráno sdělil obžalovanému jeho klášterní představený, že byl upozorněn činiteli okresního národního výboru na to, že se pastýřský list nesmí věřícím přečíst, neboť jeho obsah je pobuřující a protistátní. Obžalovaný vzdor tomu téhož dne četl zmíněný pastýřský list s kazatelen římskokatolických kostelů v několika obcích.
Za několik dnů na to převzal obžalovaný druhý pastýřský list vydaný biskupy a ordináři v republice. Tento pastýřský list přečetl příští neděli s kazatelny kostelů v několika obcích a přidal k tomu (stejně jako k prvnímu listu) svůj vlastní slovní doprovod a komentář.
Rozsudek nebyl napaden odvoláním.
Z důvodů:
Oba pastýřské listy