Input:

R 113/1949 (tr.); Garance

č. 113/1949 Sb. rozh. tr.
Hanobenie armády snižováním jej ľudovodemokratického charakteru je poburovaním proti republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu v smysle § 3, ods. 1 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. septembra 1949, To 371/49.)
Okresný súd v Novej Bani uznal obžalovaného vinným prečinom šírenia poplašnej zprávy podľa § 32, ods. 1, 2 zák. č. 231/1948 Sb. spáchaným tým, že vo verejnej miestnosti v prítomnosti viacej osôb vykrikoval, že v takej židoboľševickej armáde slúžiť nebude, lebo je odchovancom západu a antiboľševista.
Krajský súd vyhovel odvolaniu verejného žalobcu, rozsudok okresného súdu zrušil a obžalovaného uznal vinným prečinom poburovania proti republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu podľa § 3, ods. 1 zák. č. 231/1948 Sb.
Z dôvodov:
Československá armáda je súčiastkou ľudovodemokratického zriadenia a reprezentuje republiku. Keď teda obžalovaný verejne pred viac osobami znevažoval armádu snižováním jej ľudovodemokratického charakteru tým, že ju nazýval židobolševickou, v ktorej slúžiť nebude, je jeho