Input:

R 112/1951; Garance

č. 112/1951 Sb. rozh. obč.
Povinnému národnímu pojištění nepodléhá osoba, která prokazatelně neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, tvořící jediný nebo podstatný pramen existenčního zabezpečení, i když má živnostenský list.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. května 1951, 7 Ok 29/51.)
Výměrem z 20. dubna 1950 vyměřila Ústřední národní pojišťovna (organisační složka ONP v českých Budějovicích) navrhovateli dodatečně pojistné za dobu od 1. října 1948 do 31. prosince 1949 jako samostatnému krejčímu.
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením z 31. března 1951 stížnosti navrhovatele nevyhověl s odůvodněním, že výměr odpovídá ustanovení § 121 zákona o nár. poj. Tvrzením, že navrhovatel v uvedené době krejčovskou živnost pro stáří neprovozoval, se první soud nezabýval.
Krajský soud vyhověl stížnosti navrhovatele a výměr zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o národním pojištění jsou podle tohoto zákona povinně pojištěny osoby samostatně výdělečně činné. Takovými osobami jsou podle § 4 citovaného zákona podnikatelé, kteří jsou v podniku osobně činni na vlastní vrub, zejména též živnostníci [odst. 1 písm. b)].
Za samostatnou výdělečnou činnost zakládající pojistnou povinnost je možno považovat pouze