Input:

R 112/1949 (tr.); Garance

č. 112/1949 Sb. rozh. tr.
Keď prechováva páchateľ strelivo a traskaviny, treba pri skúmaní, či ide o hromadenie podľa § 29, ods. 1, písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., brať do úvahy obidva druhy dovedna a nie každý druh zvlášť.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19. augusta 1949, To 191/49.)
Obžalovaný prechovával bez povolenia 9 balíčkov astralitovej traskaviny a 37 ostrých nábojov do samopalu.
Okresný súd v Krupine uznal obžalovaného vinným priestupkom nedovoleného užívania traskavín podľa § 2 zák. č. 134/1885 r. z. a priestupkom nedovolenej držby streliva podľa § 6 nar. č. 5467/1914 ME.
Krajský súd rozsudok I. stolice na odvolanie verejného žalobcu zrušil a uznal obžalovaného vinným prečinom nedovoleného ozbrojovania podľa § 29, ods. 1, písm. b) zák. č. 231/1948 Sb.
Z dôvodov:
Okresný súd sa mýli, keď je toho názoru, že 9 kusov astralitu a 37 kusov ostrých nábojov do samopalu nenaplňuje pojem hromadenia podľa § 29, ods. 1, písm. b) zák. č. 231/1948 Sb. Nemožno vychodiť len z toho, že s 9 kusami astralitu možno natrhať len pár kubíkov kameňa a že 37 nábojov nekryje ani potrebu jednoho samopalu, lebo nemožno prijať názor okresného súdu, ktorý