Input:

R 111/1952 (tr.); Garance

č. 111/1952 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmov „nedbalosť“ a „príčinná súvislosť“ u trestných činov spáchaných z nedbalosti pri vedení motorových vozidiel.
(Rozhodnutí Krajského súdu v Košiciach z 9. novembra 1951, 4 Tk 229/51.)
Okresný súd v Moldave n. Bodvou uznal obvineného okrem iného vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbalosti podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák. Obvinený viezol na nákladnom aute neprípustnou rýchlosťou viac osôb, hoci auto nemalo ručnú brzdu. Pri ceste dolu svahom prestala fungovať aj nožná brzda a obvinený pre veľkú rýchlosť nemohol už auto náležíte ovládať. Dával preto stále výstražné znamenie a rozhodol sa, keď sa blížil k rázcestiu, že zabočí doprava, kde cesta odrazu príkro stúpa, tak že by sa auto zastavilo. Keď však bolo auto už len niekoľko metrov od spomenutého rohu, zpoza rohu sa objavil voz s ľuďmi ťahaný jedným koňom a na druhej strane cesty práve naproti tomu úseku, odkiaľ prichádzalo auto, bol druhý povoz naložený guľatinou. Keď to zbadal poškodený P predpokladajúc, že auto pravdepodobne narazí niekde a že jeho život je ohrozený, otvoril dvierka kabiny a vyskočil z auta v snahe, aby sa zachránil. Vyskočil však tak nešťastne, že spadol pod zadné kolesá auta, ktoré ho přešly a spôsobilý mu veľmi ťažké poranenie, následkom čoho poškodený ešte v ten samý deň zomrel. Obvinený, keď videl po vyskočení poškodeného, že nemôže zahnúť doprava, riadil auto tak, aby narazil do povozu s guľatinou, čo sa aj stalo. Auto narazilo do povozu, pritom volantom vtrhlo doľava a auto narazilo do kováčskej dielne pri ceste postavenej z válkov; stenu tejto dielne auto čiastočne preborilo a tak sa zastavilo. Okrem poškodeného P nebol nikto poranený.
Krajský súd zamietol odvolanie obvineného, čo do nedbalosti a príčinnej súvislosti uviedol krajský súd
v dôvodoch:
Obvinený uznáva v odvolaní, že konal nedbale, avšak tvrdí, že z jeho nedbalosti sa nikomu nič nestalo, len auto tým bolo poškodené. Smrť si podľa jeho názoru spôsobil poškodený sám, lebo vyskočil z auta idúceho veľkou rýchlosťou. To vraj obvinený nemohol predvídať ani prekaziť.
Tým teda obvinený popiera príčinnú súvislosť medzi jeho konaním a výsledkom (smrťou poškodeného) a vlastne tiež nedbalosť, lebo o nedbalosti sa hovorí so zreteľom na určitý výsledok uvedený v zákone a slovami, že nemohol predvídať, že P vyskočí, chce obvinený riecť, že tu nebola ani nevedomá nedbalosť.
Predovšetkým treba upozorniť, že to v súdenej veci k naplneniu pojmu nedbalosti vôbec