Input:

R 111/1951; Garance

č. 111/1951 Sb. rozh. obč.
Povinné poistenie osôb samostatne zárobkove činných nie je podmienené vekom, ale skutočnosťou, že vykonávajú osobne a na vlastný vrub činnosť, ktorá podlieha poisteniu.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre zo 6. decembra 1950, Rp 63/50.)
Sťažovateľ podal sťažnosť proti výmerom Okresnej národnej poisťovne v Nitre, ktorým mu bolo stanovené poistné ako osobe samostatne zárobkové činnej.
Okresný súd v Šali sťažnosť zamietol, lebo sťažovateľ pred súdom sám doznal, že v roku 1948 obrábal toľko pôdy, z koľkej mu bolo stanovené poistné a že výmery ONP sú správne. Skutočnosť, že do národného poistenia sa neprihlásil, lebo je už 74ročný, a myslel, že poisteniu nepodlieha a že ani nemá z čoho platiť, je nerozhodná.
Krajský súd sťažnosť zamietol.
Z dôvodov:
Povinné poistenie osôb samostatne zárobkove činných podľa znenia § 4 odst. 1 lit. a) o národnom poistení, nie je podmienené vekom, ale skutočnosťou, či tieto osoby vykonávajú činnosť, ktorá podlieha poisteniu. Sťažovateľ len to namieta, že je 74ročný, nezapiera však, že spolu so svojou dcérou obhospodaruje pozemky vo výmere 3 ha 57 a 12 m2. Tomuto skutkovému stavu primerane navrhovateľ povinnému poisteniu podlieha a súd prvej stolice neporušil zákon o národnom poistení, keď potvrdil výmer Okresnej národnej poisťovne, ktorým bol stanovený vymeriavací základ pre povinné poistenie navrhovateľa.
* * *
V tomto rozhodnutí je vyjadrená jediná podmienka poistnej povinnosti osôb samostatne