Input:

111/1948 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem Garance

č. 111/1948 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 24. května 1948
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle