Input:

110/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 110/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. června 1947,
kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Živnost vulkanisérská se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2.
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona
a) samostatně