Input:

22/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar Garance

č. 22/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar

  
Ve znění tiskové opravy č. 60/2024 Sb.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 2022 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. ledna 2023.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
 
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.
 

  
DOHODA
O HOSPODÁŘSKÉ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU STÁTU KATAR

Vláda České republiky,
a
Vláda Státu Katar,
(dále jen „Smluvní strany“);
přejíce si rozšířit a posílit vztahy mezi oběma zeměmi v oblasti hospodářské, obchodní a technické spolupráce k jejich vzájemnému prospěchu;
se dohodly takto:
  
ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v souladu s příslušnými zákony a předpisy svých zemí na základě rovnosti, přátelství a vzájemného prospěchu v hospodářských, obchodních a technických oblastech, včetně obchodu, investic, průmyslu, dolů, zemědělství, telekomunikací, ICT, vědy, dopravy, stavebnictví, cestovního ruchu, práce a dalších oblastí společného zájmu.
  
ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat vývoz a dovoz svých průmyslových a zemědělských produktů, služeb, jakož i surovin s výjimkou těch, které jsou zakázány příslušnými zákony a předpisy jejich zemí.
  
ČLÁNEK 3

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat pohyb zboží a služeb mezi oběma zeměmi.
  
ČLÁNEK 4

Smluvní strany budou podporovat používání jakékoli mezinárodní platební metody a volně směnitelných měn, které jsou široce používány k provádění plateb za mezinárodní transakce a které jsou široce směňovány na hlavních mezinárodních devizových trzích, jež budou způsobem platby za obchodní transakce mezi fyzickými a právnickými osobami Smluvních stran podle této Dohody.
  
ČLÁNEK 5

Smluvní strany budou:
a) podporovat a usnadňovat účast podnikatelů a zástupců obchodních a průmyslových komor a dalších obdobných institucí, jakož i vládních představitelů ve své zemi, na mezinárodních veletrzích a výstavách, které se konají na území druhé Smluvní strany.
b) podporovat veletrhy a výstavy pořádané druhou Smluvní stranou v každé zemi v rámci příslušných zákonů a předpisů svých zemí.
c) usnadňovat výměnu informací o zákonech a nařízeních, hospodářských programech a projektech, obchodních aktivitách a dalších informací společného zájmu.

  
ČLÁNEK 6

Každá Smluvní strana bude podporovat spolupráci a výměnu návštěv mezi zástupci obchodních a průmyslových komor a jiných obdobných institucí, jakož i mezi podnikateli v obou zemích.
  
ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou:
a) podporovat spolupráci mezi vládními a soukromými institucemi a orgány veřejného zájmu ve