Input:

R 11/1949 (tr.); Garance

č. 11/1949 Sb. rozh. tr.
Dal-li soud stěžovateli nesprávné poučení o lhůtě ke stížnosti, nelze stížnost podanou v této lhůtě odmítnout jako opožděnou.
Zabavení majetku podle § 13 zák. č. 23/1948 Sb., o výkonu trestů postihujících majetek, nebrání okolnost, že trestní řízení proti uprchlému pachateli činu trestného podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky bylo zastaveno podle § 412 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 18. března 1949, To 37/49.)
Okresní soud v Dačicích vyslovil podle § 13 zák. č. 23/1948. Sb. na návrh veřejného žalobce zabavení jmění obviněných, kteří podle trestního oznámení jako odpůrci lidově demokratického zřízení uprchli dne 26. listopadu 1948 illegálně za hranice, jsou tudíž naléhavě podezřelí ze zločinu podle § 40 zák. č. 231/1948 Sb., a proti nimž bylo na návrh veřejného žalobce zavedeno přípravné vyšetřování, jež bylo zastaveno podle § 412 tr. ř.
Krajský soud zamítl stížnost otce jednoho z obviněných do tohoto usnesení.
Z důvodů:
Do usnesení, které se opírá o ustanovení § 13 zák. č. 23/1948 Sb., podává stížnost otec jednoho z obviněných, tedy osoba oprávněná podle § 19 zák. č. 23/1948 Sb. Usnesení bylo stěžovateli